usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%

សេវាផ្ទេរប្រាក់
ក្នុងស្រុក

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេសទៅគណនីបញ្ញើរបស់ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ឬទៅគណនីជាមួយនឹង​ធនាគារកម្ពុជាផ្សេងទៀតដោយគិតថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការទាបបំផុត។

ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស៖
លក្ខខណ្ឌ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
< $៥.០០០ $៨
> $៥.០០០ $១២

សេវាផ្ទេរប្រាក់
អន្តរជាតិ

ផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ក្រៅប្រទេសទៅគណនីលោកអ្នកទទួលផលជារូបិយប័ណ្ណចំនួន 3 ប្រភេទ​ទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស (OTT)
Download Form
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
កម្រៃជើងសា ការផ្ទេរ
ដុល្លារអាមេរិក < $១០.០០០ $១០ $២០
> $១០.០០០ ០,១៧% ឬអប្បបរមា $១០ $២០
ប្រាក់អឺរ៉ូ < €៩.០០០ €៩ €១៨
> €៩.០០០ ០,១៧% ឬអប្បបរមា €៩ €១៨
ប្រាក់បាត < ฿២០០.០០០ ฿២០០ ฿៨០០
> ฿២០០.០០០ ០,១៧% ឬអប្បបរមា ฿២០០ ฿៨០០
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
ការផ្ទេរ​ប្រាក់​មកពី​ក្រៅប្រទេស (ITT)
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
កម្រៃជើងសា ការផ្ទេរ
ដុល្លារអាមេរិក < $១០.០០០ $១០ ឥតគិតថ្លៃ
> $១០.០០០ ០,១% នៃចំនួនដែល​ត្រូវទទួល ឥតគិតថ្លៃ
ប្រាក់អឺរ៉ូ < €៩.០០០ €៩ ឥតគិតថ្លៃ
> €៩.០០០ ០,១% នៃចំនួនដែល​ត្រូវទទួល ឥតគិតថ្លៃ
ប្រាក់បាត < ฿២០០.០០០ ฿២០០ ឥតគិតថ្លៃ
> ฿២០០.០០០ ០,១% នៃចំនួនដែល​ត្រូវទទួល ឥតគិតថ្លៃ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
ការផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក និង​ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ឡាវ)
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
កម្រៃជើងសា ការផ្ទេរ
ដុល្លារអាមេរិក < $៥.០០០ $៥ ឥតគិតថ្លៃ
$៥.០០១ - $១០.០០០ $១០ ឥតគិតថ្លៃ
$១០.០០១ - $៥០.០០០ $១៥ ឥតគិតថ្លៃ
$៥០.០០១ - $១០០.០០០ $២៥ ឥតគិតថ្លៃ
$១០០.០០១ - $៥០០.០០០ $៣៥ ឥតគិតថ្លៃ
$៥០០.០០១ - $១.០០០.០០០ $៥០ ឥតគិតថ្លៃ

សេវាផ្ទេរប្រាក់
DBP

ស្ថិតក្នុងភាពជាដៃគូរជាមួយធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍នៃហ្វីលីពីន ធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី ជួយសម្រួលជនជាតិហ្វីលីពីន ឬជនបរទេសដែលរស់នៅ ឬធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីន តាមរយៈ៖ ការទទួលប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងថ្លៃសេវាត្រឹមតែ ៨ ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ Oversea Collection Arrangement សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ដូចជា SSS and Philhealth ត្រឹមតែ ៥ ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ៖ បើកគណនីឥលូវនេះដើម្បីធ្វើសេវាកម្ម!

បញ្ជរទទួលប្រាក់

នៅតាមកន្លែងដែលបានទទួលការអនុញ្ញាត (DBP Branches, Palawan, M. Lhuillier, Cebuana)

ការរៀបចំនៅក្រៅប្រទេស

ការរៀបចំការប្រមូលនៅបរទេសសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល (អេសអេសអេសភី)

លក្ខខណ្ឌ

ទឹកប្រាក់កំណត់ក្នុងការទទួលប្រាក់ ៤.៥០០ ក្នុងមួយថ្ងៃ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

បើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

សេវាផ្ទេរប្រាក់ឌីជីថលប៊ីអាយស៊ី

សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសថៃតាមរយៈធនាគារក្រុងថៃ មកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារប៊ីអាយស៊ី

ធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី ចាប់ដៃគូសហការជាមួយធនាគារក្រុងថៃ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលករខ្មែរចំណាកស្រុក និងអ្នកនៅប្រទេសថៃក្នុងប្រទេសថៃ ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់មកកម្ពុជាបានឆាប់រហ័ស សុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និងគ្មានការរំខាន។

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសថៃបានកាន់តែងាយស្រួល គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង ដោយប្រើ APG Mobile (ASEAN Payment Gateway) ឬគ្រាន់តែទៅកាន់សាខាធនាគារក្រុងថៃណាមួយក្នុងប្រទេសថៃ ដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ទេរប្រាក់ និងផ្ញើប្រាក់របស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា 100,000 បាតសម្រាប់តែ 150 បាតប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកទទួលប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ពេញលេញជាប្រាក់រៀល។

ទឹកប្រាក់ផ្ទេរ៖

អតិបរមា : ១០០ ០០០ បាត ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ

របៀបផ្ទេរប្រាក់ (ពីប្រទេសថៃ)

  • សូមទៅកាន់សាខាធនាគារក្រុងថៃក្នុងម៉ោងធ្វើការដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់
  • ផ្ទេរប្រាក់គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ APG (ASEAN Payment Gateway) ប្រព័ន្ធទូទាត់អាស៊ាន

របៀបទទួលប្រាក់ (នៅប្រទេសកម្ពុជា)

  • បើកគណនីធនាគារប៊ីអាយស៊ីដើម្បីទទួលប្រាក់
  • ដកប្រាក់នៅតាមសាខា និងភ្នាក់ងារ សមាជិកបាគង ទូទាំងប្រទេស
  • ដកប្រាក់នៅសាខាធនគារ ប៊ីអាយស៊ី ឬតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងនៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដែលមានស្លាកសញ្ញាម៉ាស្ទ័រកាត ទូទាំងប្រទេស

*លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។