usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%

សេវាផ្ទេរប្រាក់
ក្នុងស្រុក

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេសទៅគណនីបញ្ញើរបស់ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ឬទៅគណនីជាមួយនឹង​ធនាគារកម្ពុជាផ្សេងទៀតដោយគិតថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការទាបបំផុត។

ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស៖
លក្ខខណ្ឌ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
< $៥.០០០ $៨
> $៥.០០០ $១២

សេវាផ្ទេរប្រាក់
អន្តរជាតិ

ផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ក្រៅប្រទេសទៅគណនីលោកអ្នកទទួលផលជារូបិយប័ណ្ណចំនួន 3 ប្រភេទ​ទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស (OTT)
Download Form
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
កម្រៃជើងសា ការផ្ទេរ
ដុល្លារអាមេរិក < $១០.០០០ $១០ $២០
> $១០.០០០ ០,១៧% ឬអប្បបរមា $១០ $២០
ប្រាក់អឺរ៉ូ < €៩.០០០ €៩ €១៨
> €៩.០០០ ០,១៧% ឬអប្បបរមា €៩ €១៨
ប្រាក់បាត < ฿២០០.០០០ ฿២០០ ฿៨០០
> ฿២០០.០០០ ០,១៧% ឬអប្បបរមា ฿២០០ ฿៨០០
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
ការផ្ទេរ​ប្រាក់​មកពី​ក្រៅប្រទេស (ITT)
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
កម្រៃជើងសា ការផ្ទេរ
ដុល្លារអាមេរិក < $១០.០០០ $១០ ឥតគិតថ្លៃ
> $១០.០០០ ០,១% នៃចំនួនដែល​ត្រូវទទួល ឥតគិតថ្លៃ
ប្រាក់អឺរ៉ូ < €៩.០០០ €៩ ឥតគិតថ្លៃ
> €៩.០០០ ០,១% នៃចំនួនដែល​ត្រូវទទួល ឥតគិតថ្លៃ
ប្រាក់បាត < ฿២០០.០០០ ฿២០០ ឥតគិតថ្លៃ
> ฿២០០.០០០ ០,១% នៃចំនួនដែល​ត្រូវទទួល ឥតគិតថ្លៃ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
ការផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក និង​ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ឡាវ)
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ
ថ្លៃសេវា
កម្រៃជើងសា ការផ្ទេរ
ដុល្លារអាមេរិក < $៥.០០០ $៥ ឥតគិតថ្លៃ
$៥.០០១ - $១០.០០០ $១០ ឥតគិតថ្លៃ
$១០.០០១ - $៥០.០០០ $១៥ ឥតគិតថ្លៃ
$៥០.០០១ - $១០០.០០០ $២៥ ឥតគិតថ្លៃ
$១០០.០០១ - $៥០០.០០០ $៣៥ ឥតគិតថ្លៃ
$៥០០.០០១ - $១.០០០.០០០ $៥០ ឥតគិតថ្លៃ

សេវាផ្ទេរប្រាក់
DBP

ស្ថិតក្នុងភាពជាដៃគូរជាមួយធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍នៃហ្វីលីពីន ធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី ជួយសម្រួលជនជាតិហ្វីលីពីន ឬជនបរទេសដែលរស់នៅ ឬធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីន តាមរយៈ៖ ការទទួលប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារ ជាមួយនឹងថ្លៃសេវាត្រឹមតែ ៨ ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ Oversea Collection Arrangement សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ដូចជា SSS and Philhealth ត្រឹមតែ ៥ ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ៖ បើកគណនីឥលូវនេះដើម្បីធ្វើសេវាកម្ម!

បញ្ជរទទួលប្រាក់

នៅតាមកន្លែងដែលបានទទួលការអនុញ្ញាត (DBP Branches, Palawan, M. Lhuillier, Cebuana)

ការរៀបចំនៅក្រៅប្រទេស

ការរៀបចំការប្រមូលនៅបរទេសសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល (អេសអេសអេសភី)

លក្ខខណ្ឌ

ទឹកប្រាក់កំណត់ក្នុងការទទួលប្រាក់ ៤.៥០០ ក្នុងមួយថ្ងៃ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

បើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួន