usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%

គណនី
គណនីចរន្ត

លោកអ្នកអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈសៀវភៅមូលប្បទានបត្រដែលមានប្រយោជន៍ជាខ្លាំងសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវការធ្វើប្រតិបត្តិការញឹកញាប់ដោយពុំចាំបាច់ដាក់សាច់ប្រាក់តាមខ្លួន។

ការជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណ

​មានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗសម្រាប់ឱ្យលោកអ្នកជ្រើសរើស ពោល គឺអាចជាដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់​រៀល​ខ្មែរ។ ចំពោះរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់សាខាធនាគារ។

មិនចាំបាច់ចំណាយលើថ្លៃសេវា

ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពុំចាំបាច់ចំណាយថ្លៃសេវាអ្វីទាំងអស់!

ដកប្រាក់មិនកំណត់ចំនួន

អាចដកប្រាក់របស់លោកអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា ជាទម្រង់សាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនសាច់​ប្រាក់ ដរាបណានៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅមាន សមតុល្យអប្បបរមា។

ដាក់បំពេញសាច់ប្រាក់មិនកំណត់ចំនួន

លោកអ្នកអាចដាក់ជាសាច់ប្រាក់ ឬ មូលប្បទានបត្រដោយមិន​កំណត់ចំ​នួន​នៅ​តាមសាខា​ធនាគាររបស់យើង។

គណនីចរន្ត
លក្ខខណ្ឌ
ដុល្លារអាមេរិក
រៀល
EUR
THB
សមតុល្យដំបូង ១.០០០ ៤.០០០.០០០ 100 3,000
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា ៥០ ២០០.០០០ 250 10,000
អត្រាការប្រាក់ ពុំមានការប្រាក់ ពុំមានការប្រាក់ 50 1,500
ថ្លៃសេវាបិទគណនីមុនពេលកំណត់ (ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ) ១០ ៤០.០០០ No interest applied No interest applied
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ ២០.០០០ 20 600
ថ្លៃគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្ដិការ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ N/A N/A
ថ្លៃបញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ ១០ ៤០.០០០ 10 300
ថ្លៃចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យ ៦០ ២៤០.០០០ N/A N/A
ថ្លៃសេវា (មួយឆ្នាំពីរដង) ២០ ៨០.០០០ N/A N/A
Service Charge (Bi-Annually) 20 80,000 30 900
សម្គាល់៖ រាល់លក្ខខណ្ឌអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមឆន្ទាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
សមតុល្យដំបូង ១.០០០
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា ៥០
អត្រាការប្រាក់ ពុំមានការប្រាក់
ថ្លៃសេវាបិទគណនីមុនពេលកំណត់ (ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ) ១០
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ
ថ្លៃគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្ដិការ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃបញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ ១០
ថ្លៃចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យ ៦០
ថ្លៃសេវា (មួយឆ្នាំពីរដង) ២០
Service Charge (Bi-Annually) 20
សមតុល្យដំបូង ៤.០០០.០០០
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា ២០០.០០០
អត្រាការប្រាក់ ពុំមានការប្រាក់
ថ្លៃសេវាបិទគណនីមុនពេលកំណត់ (ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ) ៤០.០០០
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ ២០.០០០
ថ្លៃគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្ដិការ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃបញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ ៤០.០០០
ថ្លៃចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យ ២៤០.០០០
ថ្លៃសេវា (មួយឆ្នាំពីរដង) ៨០.០០០
Service Charge (Bi-Annually) 80,000
សមតុល្យដំបូង 100
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា 250
អត្រាការប្រាក់ 50
ថ្លៃសេវាបិទគណនីមុនពេលកំណត់ (ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ) No interest applied
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ 20
ថ្លៃគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្ដិការ N/A
ថ្លៃបញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ 10
ថ្លៃចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យ N/A
ថ្លៃសេវា (មួយឆ្នាំពីរដង) N/A
Service Charge (Bi-Annually) 30
សមតុល្យដំបូង 3,000
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា 10,000
អត្រាការប្រាក់ 1,500
ថ្លៃសេវាបិទគណនីមុនពេលកំណត់ (ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ) No interest applied
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ 600
ថ្លៃគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្ដិការ N/A
ថ្លៃបញ្ឈប់ការទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រ 300
ថ្លៃចេញមូលប្បទានបត្រលើសសមតុល្យ N/A
ថ្លៃសេវា (មួយឆ្នាំពីរដង) N/A
Service Charge (Bi-Annually) 900
សម្គាល់៖ រាល់លក្ខខណ្ឌអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមឆន្ទាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
គណនីចរន្
របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ
សូមអញ្ជើញមកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យើងនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ហើយបុគ្គលិករបស់​យើងនឹងជួយណែនាំលោកអ្នកអំពីនីតិវិធីបើកគណនីដោយក្ដីរីករាយ។

ឬ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តា ទូរស័ព្ទទៅលេខ
+៨៥៥ ២៣ ៩០១ ៣៣៨ / +៨៥៥ ២៣ ៩០១ ៣៤៨ នៅរៀងរាល់​ម៉ោងធ្វើការ។
គណនីចរន្
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងស្រុក
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការប្ដូរឈ្មោះ (ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ)
 • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់ដែលមានលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ (TIN)
 • បញ្ជីរាយនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈអភិបាល (ឧ. ប្រធានប្រតិបត្តិ / អភិបាល ។ល។) (ប្រសិនបើមានភាគហ៊ុនិកចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅ)
 • បញ្ជីរាយនាមភាគហ៊ុនិក & រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមានភាគហ៊ុនិកចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅ)
 • សេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ប្រសិនបើមានភាគហ៊ុនិកចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅ)
 • ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទទួលផលគឺជានីតិបុគ្គល (ប្រសិនបើមានភាគហ៊ុនិកចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅ)
 • សេចក្ដីប្រកាសបញ្ជាក់ប្រភពមូលនិធិ