usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
ATM
Card
កាតឥណពន្ធ
Classic
Mastercard
Gold
Mastercard
Platinum
Mastercard
ATM
Card

រីករាយនឹងបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារដ៏ល្អប្រសើរជាមួយប័ណ្ណឥណទានដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរ ការទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ២៤ម៉ោង ក្នុង ៧ថ្ងៃ។

កាតឥណពន្ធ

ទទួលបានប័ណ្ណឥណទានដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវការទូទាត់សងថេរប្រចាំខែ ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើខ្ទង់ចំណាយថវិការបស់អ្នក។

Classic
Mastercard

ប័ណ្ណឥណទានរួមមួយ មានទាំងការរស់នៅនិងការផ្តល់ជូនពិសេស។

Gold
Mastercard

រីករាយនឹងបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារដ៏ល្អប្រសើរជាមួយប័ណ្ណឥណទានដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរ ការទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ២៤ម៉ោង ក្នុង ៧ថ្ងៃ។

Platinum
Mastercard

រីករាយនឹងបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារដ៏ល្អប្រសើរជាមួយប័ណ្ណឥណទានដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរ ការទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ២៤ម៉ោង ក្នុង ៧ថ្ងៃ។