usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
វិស័យ
tooth icon bic bank
មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
American Dental Clinic
 1. បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%

 2. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការព្យាបាលធ្មេញ លើកលែង ការពត់ធ្មេញ

 3. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការដាំបង្គោល

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើការពិគ្រោះ ពិនិត្យជម្ងឺ និង​ ការសម្អាតធ្មេញ
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើ ការធ្វើឲ្យធ្មេញ ស
 3. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% ទូទៅ
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Roomchang Dental Hospital

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់សេវាកម្មមូលដ្ឋាន រួមមាន ការលាងសំអាតនិងប៉ូលា, កាំរស្មីអ៊ិច និងធ្មេញស

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
Apsara Dental Clinic

បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%, លើកលែង ការវះកាត់ដាំបង្គោល និង ស្រោប

មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ
ក្រុមហ៊ុន
American Dental Clinic
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%

 2. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការព្យាបាលធ្មេញ លើកលែង ការពត់ធ្មេញ

 3. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការដាំបង្គោល

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើការពិគ្រោះ ពិនិត្យជម្ងឺ និង​ ការសម្អាតធ្មេញ
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើ ការធ្វើឲ្យធ្មេញ ស
 3. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% ទូទៅ
ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Roomchang Dental Hospital
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់សេវាកម្មមូលដ្ឋាន រួមមាន ការលាងសំអាតនិងប៉ូលា, កាំរស្មីអ៊ិច និងធ្មេញស

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Apsara Dental Clinic
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%, លើកលែង ការវះកាត់ដាំបង្គោល និង ស្រោប

dinner plate bic bank
អាហារនិងភេសជ្ជ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Big Apple

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%
លើនំដូណាត់និងកាហ្វេមិនគិតថ្លៃ

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
Grace Coffee

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ភោជនីយដ្ឋាន សួគា
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់អតិថិជនលើអាហារភេសជ្ជៈ លើកលែងតែស្រា (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើអាហារភេសជ្ជៈលើកលែង តែអាល់កុល (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 3. ១០% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើការរៀបចំកម្មវិធី ឬ សន្និសីទ។​
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Triangle Posh Coffee

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០
QueenBee

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
Steak Hut

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

Amigos

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើអាហារមានដូចជា Buffet ម្ហូបកុម៉្មង់ និង​ Set អាហារថ្ងៃត្រង់​

ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
Lao Bao Hot Pot

1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់អតិថិជន
2. បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់បុគ្គលិក

ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
Alchemy

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
អាហារនិងភេសជ្ជ
ក្រុមហ៊ុន
Big Apple
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%
លើនំដូណាត់និងកាហ្វេមិនគិតថ្លៃ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Grace Coffee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
ភោជនីយដ្ឋាន សួគា
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់អតិថិជនលើអាហារភេសជ្ជៈ លើកលែងតែស្រា (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើអាហារភេសជ្ជៈលើកលែង តែអាល់កុល (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 3. ១០% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើការរៀបចំកម្មវិធី ឬ សន្និសីទ។​
ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Triangle Posh Coffee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
QueenBee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
Steak Hut
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ក្រុមហ៊ុន
Amigos
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើអាហារមានដូចជា Buffet ម្ហូបកុម៉្មង់ និង​ Set អាហារថ្ងៃត្រង់​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
Lao Bao Hot Pot
ការផ្តល់ជូន

1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់អតិថិជន
2. បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់បុគ្គលិក

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
ក្រុមហ៊ុន
Alchemy
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
dinner icon bic bank
សណ្ឋាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
សណ្ឋាគារ Diamond Pearl

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Naki Hospitality

បញ្ចុះតម្លៃ ២5% សំរាប់ភ្ញៀវ និង ការរៀបចំកម្មវិធី

ថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០២ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Sun & Moon

1.      បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើ៖:

UNPLUG BAR
SALT N’PEPPER Gastro Pub
Cloud9, Skybar & Kitchen
#8 VIP Lounge

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នៅ THE SPA

ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
Anik Boutique Hotel

បញ្ចុះតម្លៃ ២៥ – ៣០ %​

ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
សណ្ឋាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន
សណ្ឋាគារ Diamond Pearl
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Naki Hospitality
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២5% សំរាប់ភ្ញៀវ និង ការរៀបចំកម្មវិធី

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០២ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Sun & Moon
ការផ្តល់ជូន

1.      បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើ៖:

UNPLUG BAR
SALT N’PEPPER Gastro Pub
Cloud9, Skybar & Kitchen
#8 VIP Lounge

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នៅ THE SPA

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
ក្រុមហ៊ុន
Anik Boutique Hotel
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២៥ – ៣០ %​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
eye icon bic bank
ហាងវ៉ែនតា
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
New Optics

1. បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

លើកញ្ចក់វ៉ែនតា

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

លើដងវ៉ែនតា

ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
វីស៊ី អុបទិច

បញ្ចុះតម្លៃ ២០ – ២៥%

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
The Katy Korner

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ហាងវ៉ែនតា
ក្រុមហ៊ុន
New Optics
ការផ្តល់ជូន

1. បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

លើកញ្ចក់វ៉ែនតា

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

លើដងវ៉ែនតា

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
វីស៊ី អុបទិច
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០ – ២៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
The Katy Korner
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

car icon bic bank
សេវាថែទាំរថយន្ត
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
SGuard Windown Film

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%

ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
សេវាថែទាំរថយន្ត
ក្រុមហ៊ុន
SGuard Windown Film
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
jewelries and watches bic bank
គ្រឿងអលង្ការនិង នាឡិកា
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Luk Fuk Jewellery

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើផលិតផលដែលមានតម្លៃថេរ

មជ្ឍមណ្ឌលនាឡិកា ស្វីស

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

គ្រឿងអលង្ការនិង នាឡិកា
ក្រុមហ៊ុន
Luk Fuk Jewellery
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើផលិតផលដែលមានតម្លៃថេរ

ក្រុមហ៊ុន
មជ្ឍមណ្ឌលនាឡិកា ស្វីស
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

success icon bic bank
សម្រស់
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
BC Skin Care and Laser

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Pastel Salon

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

Vita Longa

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% បន្ថែមទៅលើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់

Let’s Relax

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

Bodia Spa
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើការម៉ាស្សា និង​ Spa

2. បញ្ចុះតម្លៃ ១0% លើផលិតផល

Champei Spa

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២
សមថ ស្ប៉ា

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

សម្រស់
ក្រុមហ៊ុន
BC Skin Care and Laser
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Pastel Salon
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ក្រុមហ៊ុន
Vita Longa
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% បន្ថែមទៅលើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់

ក្រុមហ៊ុន
Let’s Relax
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ក្រុមហ៊ុន
Bodia Spa
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើការម៉ាស្សា និង​ Spa

2. បញ្ចុះតម្លៃ ១0% លើផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន
Champei Spa
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
សមថ ស្ប៉ា
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

book icon bic bank
សៀវភៅនិងសម្ភារៈការិយាល័យ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
បណ្ណាគារ អង្គរធំ

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើកលែង៖

ម៉ាស៊ីន ក្រដាសកូពី កន្ត្រៃកាត់ និង ទឹកថ្នាំ ប៊ិចប្រណិត សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច

ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១
បណ្ណាគារ អង្គរធំ

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
សៀវភៅនិងសម្ភារៈការិយាល័យ
ក្រុមហ៊ុន
បណ្ណាគារ អង្គរធំ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើកលែង៖

ម៉ាស៊ីន ក្រដាសកូពី កន្ត្រៃកាត់ និង ទឹកថ្នាំ ប៊ិចប្រណិត សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
បណ្ណាគារ អង្គរធំ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
promotion icon bic bank
ការអប់រំ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
សាលាស្តង់ដាអន្តរជាតិ

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ថ្លៃការសិក្សា

ការអប់រំ
ក្រុមហ៊ុន
សាលាស្តង់ដាអន្តរជាតិ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ថ្លៃការសិក្សា

trash bin bic bank
កម្សាន្ត
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Momoplay London

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើសំបុត្រ

ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
រោងភាពយន្ត The POPCORN

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

កម្សាន្ត
ក្រុមហ៊ុន
Momoplay London
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើសំបុត្រ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
រោងភាពយន្ត The POPCORN
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

delivery icon bic bank
ដឹកជញ្ជូន
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំដឹកអ្នកដំណើរ

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
Buva Sea (កាណូតដឹកអ្នកដំណើរ)

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ដឹកជញ្ជូន
ក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំដឹកអ្នកដំណើរ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Buva Sea (កាណូតដឹកអ្នកដំណើរ)
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

value icon bic bank
ផ្សេងៗ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
ហាងលក់កង់ Scott Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥ – ២០%

ផ្សេងៗ
ក្រុមហ៊ុន
ហាងលក់កង់ Scott Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥ – ២០%