usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
សេវាបុគ្គល
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
ការផ្សព្វផ្សាយ
BIC Value
តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់អតិថិជនមានគុណតម្លៃរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី គុណតម្លៃធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី ផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឹះស្ថានដែលជាដៃគូរបស់ធនាគារ (សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សេវាធ្វើដំណើរ និងសេវាថែទាំសុខភាព) ពោលគឺការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
អត្រាប្តូរប្រាក់
usa flag bic bank
ដុល្លារអាមេរិក
ទិញ:
លក់:
thai flag bic bank
ថៃបាត
ទិញ:
លក់:
អត្រាការប្រាក់
គណនីបញ្ញើសន្សំ
1.00%
គណនីចរន្ត Active
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
5.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
Saving Account
0.50%
គណនីចរន្ត Active
1.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣ខែ
2.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៦ខែ
3.00%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ១២ខែ
4.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ២៤ខែ
5.50%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេល ៣៦ខែ
6.25%
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រយៈពេល ២៤ខែ
6.00%
វិស័យ
tooth icon bic bank
មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ និងមន្ទីរពេទ្យ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
American Dental Clinic
 1. បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%

 2. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការព្យាបាលធ្មេញ លើកលែង ការពត់ធ្មេញ

 3. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការដាំបង្គោល

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើការពិគ្រោះ ពិនិត្យជម្ងឺ និង​ ការសម្អាតធ្មេញ
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើ ការធ្វើឲ្យធ្មេញ ស
 3. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% ទូទៅ
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Roomchang Dental Hospital

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់សេវាកម្មមូលដ្ឋាន រួមមាន ការលាងសំអាតនិងប៉ូលា, កាំរស្មីអ៊ិច និងធ្មេញស

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
Apsara Dental Clinic

បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%, លើកលែង ការវះកាត់ដាំបង្គោល និង ស្រោប

ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១​
Oradent Dental Clinic

បញ្ចុះតម្លៃ​ ១០% លើការសម្អាតធ្មេញ
បញ្ចុះតម្លៃ ២០% លើរាល់សេវាកម្ម

ថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
Central Hopital

បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកាតសមាជិកធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី (លើកលែងថ្លៃសេវាប្រឹក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ)

10-Sep-2020 ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
មិនកំណត់
មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ និងមន្ទីរពេទ្យ
ក្រុមហ៊ុន
American Dental Clinic
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%

 2. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការព្យាបាលធ្មេញ លើកលែង ការពត់ធ្មេញ

 3. មិនគិតថ្លៃ ១០០ដុល្លារ លើការដាំបង្គោល

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើការពិគ្រោះ ពិនិត្យជម្ងឺ និង​ ការសម្អាតធ្មេញ
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% លើ ការធ្វើឲ្យធ្មេញ ស
 3. បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% ទូទៅ
ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Roomchang Dental Hospital
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់សេវាកម្មមូលដ្ឋាន រួមមាន ការលាងសំអាតនិងប៉ូលា, កាំរស្មីអ៊ិច និងធ្មេញស

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Apsara Dental Clinic
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះត​ម្លៃ ១០%, លើកលែង ការវះកាត់ដាំបង្គោល និង ស្រោប

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១​
ក្រុមហ៊ុន
Oradent Dental Clinic
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ​ ១០% លើការសម្អាតធ្មេញ
បញ្ចុះតម្លៃ ២០% លើរាល់សេវាកម្ម

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Central Hopital
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកាតសមាជិកធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី (លើកលែងថ្លៃសេវាប្រឹក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ)

ចាប់ផ្តើម
10-Sep-2020 ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
មិនកំណត់
dinner plate bic bank
អាហារនិងភេសជ្ជ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Big Apple

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
Grace Coffee

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ភោជនីយដ្ឋាន សួគា
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់អតិថិជនលើអាហារភេសជ្ជៈ លើកលែងតែស្រា (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើអាហារភេសជ្ជៈលើកលែង តែអាល់កុល (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 3. ១០% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើការរៀបចំកម្មវិធី ឬ សន្និសីទ។​
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Triangle Posh Coffee

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០
QueenBee

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
Steak Hut

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

Amigos

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើអាហារមានដូចជា Buffet ម្ហូបកុម៉្មង់ និង​ Set អាហារថ្ងៃត្រង់​

ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
Lao Bao Hot Pot

1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់អតិថិជន
2. បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់បុគ្គលិក

ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
Alchemy

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
City Plus Coffee

ញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១
Bijin Nabe by Tsukada Nojo Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១
V King Café

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១
Phum Sach Ang 2

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០២១
Peach Tea Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
Kruch Sach Coffee

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%​

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
Huy Huy Soup

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
Lion-frog

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%​

ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
Samot Thmey Soup Meras ( Toul Kork Branch)

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
IKAT Coffee and Homestay

បញ្ចុះតម្លៃ ១០-១៥%​

ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
Yummy Pork Roll

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
Svay Tum

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

​ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
​ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
Co-Creative-Corners

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

​ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
​ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
Much Coffee

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%​ សម្រាប់ភេសជ្ជៈ

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%​ សម្រាប់ម្ហូប

 

​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
Chendul House

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

​​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
​​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
Aqua SKH

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​ និងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Topping ០១

​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
In My Dream- Restaurant & Bar

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
អាហារនិងភេសជ្ជ
ក្រុមហ៊ុន
Big Apple
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Grace Coffee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
ភោជនីយដ្ឋាន សួគា
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សំរាប់អតិថិជនលើអាហារភេសជ្ជៈ លើកលែងតែស្រា (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 2. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើអាហារភេសជ្ជៈលើកលែង តែអាល់កុល (អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាច)
 3. ១០% សំរាប់បុគ្គលិកធនាគារ លើការរៀបចំកម្មវិធី ឬ សន្និសីទ។​
ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Triangle Posh Coffee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
QueenBee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
Steak Hut
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ក្រុមហ៊ុន
Amigos
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើអាហារមានដូចជា Buffet ម្ហូបកុម៉្មង់ និង​ Set អាហារថ្ងៃត្រង់​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
Lao Bao Hot Pot
ការផ្តល់ជូន

1. បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់អតិថិជន
2. បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់បុគ្គលិក

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
ក្រុមហ៊ុន
Alchemy
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
City Plus Coffee
ការផ្តល់ជូន

ញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Bijin Nabe by Tsukada Nojo Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
V King Café
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Phum Sach Ang 2
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Peach Tea Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Kruch Sach Coffee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Huy Huy Soup
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Lion-frog
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Samot Thmey Soup Meras ( Toul Kork Branch)
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
IKAT Coffee and Homestay
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០-១៥%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Yummy Pork Roll
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Svay Tum
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
​ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
​ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Co-Creative-Corners
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
​ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
​ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Much Coffee
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%​ សម្រាប់ភេសជ្ជៈ

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%​ សម្រាប់ម្ហូប

 

ចាប់ផ្តើម
​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Chendul House
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​

ចាប់ផ្តើម
​​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
​​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Aqua SKH
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%​ និងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Topping ០១

ចាប់ផ្តើម
​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
In My Dream- Restaurant & Bar
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
​​ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
dinner icon bic bank
សណ្ឋាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
សណ្ឋាគារ Diamond Pearl

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Naki Hospitality

បញ្ចុះតម្លៃ ២5% សំរាប់ភ្ញៀវ និង ការរៀបចំកម្មវិធី

ថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០២ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Sun & Moon

1.      បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើ៖:

UNPLUG BAR
SALT N’PEPPER Gastro Pub
Cloud9, Skybar & Kitchen
#8 VIP Lounge

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នៅ THE SPA

ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
Anik Boutique Hotel

បញ្ចុះតម្លៃ ២៥ – ៣០ %​

ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
សណ្ឋាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច
ក្រុមហ៊ុន
សណ្ឋាគារ Diamond Pearl
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Naki Hospitality
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២5% សំរាប់ភ្ញៀវ និង ការរៀបចំកម្មវិធី

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០២ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Sun & Moon
ការផ្តល់ជូន

1.      បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើ៖:

UNPLUG BAR
SALT N’PEPPER Gastro Pub
Cloud9, Skybar & Kitchen
#8 VIP Lounge

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នៅ THE SPA

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
រហូតដល់មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន
ក្រុមហ៊ុន
Anik Boutique Hotel
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២៥ – ៣០ %​

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
eye icon bic bank
ហាងវ៉ែនតា
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
New Optics

1. បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

លើកញ្ចក់វ៉ែនតា

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

លើដងវ៉ែនតា

ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
វីស៊ី អុបទិច

បញ្ចុះតម្លៃ ២០ – ២៥%

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
The Katy Korner

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

Grands Optics

10% off

ហាងវ៉ែនតា
ក្រុមហ៊ុន
New Optics
ការផ្តល់ជូន

1. បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

លើកញ្ចក់វ៉ែនតា

2. បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

លើដងវ៉ែនតា

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
វីស៊ី អុបទិច
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០ – ២៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
The Katy Korner
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ក្រុមហ៊ុន
Grands Optics
ការផ្តល់ជូន

10% off

car icon bic bank
សេវាថែទាំរថយន្ត
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
SGuard Windown Film

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%

ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
The Pearl Car Wash

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០
សេវាថែទាំរថយន្ត
ក្រុមហ៊ុន
SGuard Windown Film
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
The Pearl Car Wash
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០
jewelries and watches bic bank
គ្រឿងអលង្ការនិង នាឡិកា
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Luk Fuk Jewellery

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើផលិតផលដែលមានតម្លៃថេរ

មជ្ឍមណ្ឌលនាឡិកា ស្វីស

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

គ្រឿងអលង្ការនិង នាឡិកា
ក្រុមហ៊ុន
Luk Fuk Jewellery
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើផលិតផលដែលមានតម្លៃថេរ

ក្រុមហ៊ុន
មជ្ឍមណ្ឌលនាឡិកា ស្វីស
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០%

success icon bic bank
សម្រស់
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
BC Skin Care and Laser

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
Pastel Salon

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

Vita Longa

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% បន្ថែមទៅលើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់

Let’s Relax

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

Bodia Spa
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើការម៉ាស្សា និង​ Spa

2. បញ្ចុះតម្លៃ ១0% លើផលិតផល

23-Mar-20
23-Mar-22
Champei Spa

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២
សមថ ស្ប៉ា

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

MAOM Natural

10% off

27-Jul-20
27-Jul-21
សម្រស់
ក្រុមហ៊ុន
BC Skin Care and Laser
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Pastel Salon
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ក្រុមហ៊ុន
Vita Longa
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ៥% បន្ថែមទៅលើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់

ក្រុមហ៊ុន
Let’s Relax
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ក្រុមហ៊ុន
Bodia Spa
ការផ្តល់ជូន
 1. បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើការម៉ាស្សា និង​ Spa

2. បញ្ចុះតម្លៃ ១0% លើផលិតផល

ចាប់ផ្តើម
23-Mar-20
បញ្ចប់
23-Mar-22
ក្រុមហ៊ុន
Champei Spa
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២
ក្រុមហ៊ុន
សមថ ស្ប៉ា
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ក្រុមហ៊ុន
MAOM Natural
ការផ្តល់ជូន

10% off

ចាប់ផ្តើម
27-Jul-20
បញ្ចប់
27-Jul-21
book icon bic bank
សៀវភៅនិងសម្ភារៈការិយាល័យ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
បណ្ណាគារ អង្គរធំ

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
បណ្ណាគារនគរធំ​

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
សៀវភៅនិងសម្ភារៈការិយាល័យ
ក្រុមហ៊ុន
បណ្ណាគារ អង្គរធំ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
បណ្ណាគារនគរធំ​
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
promotion icon bic bank
ការអប់រំ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
សាលាស្តង់ដាអន្តរជាតិ

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ថ្លៃការសិក្សា

Peace Book Center​

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

លើកលែង៖​ ម៉ាស៊ីន ក្រដាសកូពី កន្ត្រៃកាត់ និង ទឹកថ្នាំ ប៊ិចប្រណិត សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច

ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១
ការអប់រំ
ក្រុមហ៊ុន
សាលាស្តង់ដាអន្តរជាតិ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ថ្លៃការសិក្សា

ក្រុមហ៊ុន
Peace Book Center​
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

លើកលែង៖​ ម៉ាស៊ីន ក្រដាសកូពី កន្ត្រៃកាត់ និង ទឹកថ្នាំ ប៊ិចប្រណិត សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១
trash bin bic bank
កម្សាន្ត
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Momoplay London

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើសំបុត្រ

ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
រោងភាពយន្ត The POPCORN

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

កម្សាន្ត
ក្រុមហ៊ុន
Momoplay London
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើសំបុត្រ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
រោងភាពយន្ត The POPCORN
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

delivery icon bic bank
ដឹកជញ្ជូន
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំដឹកអ្នកដំណើរ

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
Buva Sea (កាណូតដឹកអ្នកដំណើរ)

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ថ្ងៃទី ០១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
ដឹកជញ្ជូន
ក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំដឹកអ្នកដំណើរ
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
Buva Sea (កាណូតដឹកអ្នកដំណើរ)
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី ០១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
value icon bic bank
ផ្សេងៗ
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
ហាងលក់កង់ Scott Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥ – ២០%

Phnom Penh Sports Club

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

Buying Here Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

The Clothes

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

Hadu Store

20-30%off

Watthan Artisans Cambodia

15% off

Kompong som Thmey Phnoe Shop

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%-២០%

ថ្ងៃទី04ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០២១
ផ្សេងៗ
ក្រុមហ៊ុន
ហាងលក់កង់ Scott Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥ – ២០%

ក្រុមហ៊ុន
Phnom Penh Sports Club
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ក្រុមហ៊ុន
Buying Here Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ក្រុមហ៊ុន
The Clothes
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ក្រុមហ៊ុន
Hadu Store
ការផ្តល់ជូន

20-30%off

ក្រុមហ៊ុន
Watthan Artisans Cambodia
ការផ្តល់ជូន

15% off

ក្រុមហ៊ុន
Kompong som Thmey Phnoe Shop
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០%-២០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី04ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០២១
សម្លៀកបំពាក់
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Buying Here Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី១០​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
The Clothes

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
Hadu Store

បញ្ចុះតម្លៃ ចាប់ពី 20% រហូតដល់ 30%

ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី១២៨ ខែសីហាឆ្នាំ២០២១
Watthan Artisans Cambodia

បញ្ចុះតម្លៃ 15%

ថ្ងៃទី២១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី១២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
RR_Shop Collection

បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ​សម្រាប់ការមកទិញនៅក្នងហាង​ ហើយនិងចំពោះការកម្មង់ផងដែរ

ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១
Nine. Collection

បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ​សម្រាប់ការមកទិញនៅក្នងហាង​ ហើយនិងចំពោះការកម្មង់ផងដែរ

ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១
សម្លៀកបំពាក់
ក្រុមហ៊ុន
Buying Here Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១០​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
The Clothes
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Hadu Store
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ចាប់ពី 20% រហូតដល់ 30%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១២៨ ខែសីហាឆ្នាំ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Watthan Artisans Cambodia
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ 15%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមហ៊ុន
RR_Shop Collection
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ​សម្រាប់ការមកទិញនៅក្នងហាង​ ហើយនិងចំពោះការកម្មង់ផងដែរ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១
ក្រុមហ៊ុន
Nine. Collection
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ​សម្រាប់ការមកទិញនៅក្នងហាង​ ហើយនិងចំពោះការកម្មង់ផងដែរ

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១
ក្លឹបហាត់ប្រាណ និងសម្ភារៈកីឡា
ក្រុមហ៊ុន
ការផ្តល់ជូន
ចាប់ផ្តើម
បញ្ចប់
Phnom Penh Sports Club

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់អតិថិជនមានកាតធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី លើការដាក់ស្នើសុំកាតសមាជិក Phnom Penh Sports Club

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​
ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
Gintell Cambodia

– បញ្ចុះតម្លៃ ៥-១០%

ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ក្លឹបហាត់ប្រាណ និងសម្ភារៈកីឡា
ក្រុមហ៊ុន
Phnom Penh Sports Club
ការផ្តល់ជូន

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់អតិថិជនមានកាតធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី លើការដាក់ស្នើសុំកាតសមាជិក Phnom Penh Sports Club

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ក្រុមហ៊ុន
Gintell Cambodia
ការផ្តល់ជូន

– បញ្ចុះតម្លៃ ៥-១០%

ចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
បញ្ចប់
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ហាងកង់